Program 2019

Plan:

Lund, nytt och gammalt

Vid Börringesjön, mm

Paddling första helgen i september