månadsarkiv: juli 2016

Trolleholmstrakten 18 juli 2016

Vi gick turen åt andra hållet jämfört med förslag i Karin Hoffmans bok Rundturer evighetsträd. Detta med tanke på att det hinner skymma på slutet och då är det en ravin i skogen! Turen började med vanlig väg en bit västerut, förbi gamla arbetarbostäder till Godset. Sen går en gulmarkerad stig längs en ravin inne i skogen som vi följde. Här gick vi lite fel trots rekning dagen innan visserligen åt andra hållet men ändå. Höga bokar och brant stup ner till ån. Vi hittade sen över ån och över två stättor och kom sen på en form av ridstig med gott om spån utlagt. Sen är det en bit väg till man kommer till ett gammalt utflyktsmål med flera gamla evighetsträd. Bl a Skånes grövsta sälg och lind. En liten sjö passeras. Där tog vi rast. Sen följer en vandring i högt gräs mellan två skogsodlingar. Eftersom det duggade var gräset blött och vi blev sura om fötterna och byxorna. En rak grusväg leder sen ner mot öster till två hus där fina hästar studerades. En mindre asfalterad väg leder sen efter en krök tillbaka till Trolleholm. Godset har en hemsida med fyllig information. Driften sköts av Trolleholms Gods AB. Själva slottet hyrs ut till näringslivet och kallas ibland Skånes Harpsund. Godset är inte tillgängligt för allmänheten. Carl Trolle-Bonde äger det idag. Ursprunget till slottet är från 1500-talet. Ca 1760 ägs det av Trolle-Bonde genom giftermål. Det fick sin nuvarande form kring 1880 genom Meldahl. Det var fideikommiss mellan 1755 och ca 1970. Det har ett av Nordens största privata bibliotek. Godset har en Härlighetsplan som drar upp linjerna för skötseln! 5000 hektar ingår, varav skog 2350, åker 1450, arrendegårdar 750 och tomter och parker 110. 35 helårstjänster finns. Det finns även Trolleholm Kraft AB och Trollungen AB, en förskola. 70 hur hyrs ut. Det finns julgransodling och sk pyntgrönt också. 60 % av skogen är lövträd och resten barrträd.

På cykel genom Köpenhamns norra delar i juli 2016

SIK brukar ha en tur till Köpenhamn varje sommar, förr var det till fots men numera på cykel. Bengt-Ola ledde turen för tio personer och skrev så här efter turen: ”Det blev en inspirerande cykeltur i vackra, annorlunda och charmiga miljöer i Köpenhamns norra delar och omgivningar. Vi var 10 personer som sammanstrålade vid Klampenborg efter lite tåglogistik. Turen gick till en början en bit norrut till Skodsborg där vi vek av in i Jaegersborgs hegn och dess vackra bokskogar och fortsatte tillbaka till Raadvad med sin gamla industrimiljö vid Mölleån. Turen gick sedan genom Dyrehaven där vi passerade de stora flockarna med hjortar och gjorde kort paus vid jaktslottet Erimitaget. Vi fortsatte genom parken fram till den stora rödmålade porten vid Fortuna och ut i de mer urbana miljöerna. Vi sökte oss på lokala cykelvägar genom Kph:s norra omgivningar ner till Uterslevs Mose och lunch i solen på liten brygga. Turen fortsatte upp på Bispebjerget till Köpenhamns kanske magnifikaste kyrka, Grundtvigskirken, inuti ett under av renhet och ljus . Där fick vi fixa dagens första punktering. Därefter ner till Österbro och något extra jordnära nästan mitt i stan. Det s k Östergro, 600 kvm trädgårdsodlingar ett antal våningar upp på taket till ett gammal bilhall. Spännande. Väl inne inne på Österbro passerade vi ett område med mycket charmiga kartoffelraekker(som byggdes pga den koleraepedemi som härjade i Kph i mitten av 1800-talet). Vi hann inte så långt in på Österbro förrän dagens andra punka var ett faktum, dessutom på samma cykel. Ofrivillig paus men en öl som tidsfördriv under lagning. Vi tog oss på smågator genom charmiga Österbrokvarter ner till Langelinie och Kastellet, försvarsanläggning från 16Köpenhamns tätort har 1 250 000 invånare med t ex Hellerup, Gentofte, mfl, dvs Hovedstadsområdet. Staden uppstod kring sillfisket och blev en handelsplats. Kristian VI var den store ”stadsbyggaren”. Det var på 1500-talet. Bränder härjade staden på 1700-talet. Den gamla staden ödelades av engelsmännen vid slaget om Köpenhamn 1808. På 1600-talet byggde holländare Christiansborgområdet genom pålning och kanaler. Börsen byggdes 1620 och var i drift till 1974. På 1700-talet byggdes radhuskvarter, bl a de gula soldatbostäderna, 1750 byggdes Amalienborg. Nyboderne. Humlebyområdet med 245 radhus byggdes 1885. Det var arbetarbostäder åt Bumeister och Wains varv. Kartoffelrekkerne mellan Ö Sögade och Ö Farimagsgade byggdes 1873-1889, även detta till arbetarna på varvet. Stadsmuren togs bort på 1800-talet och blev grönyta och mark för bebyggelse. Det blev ett hopplöst omodernt verk. 37 procent av arbetspendlingen sker med cykel i stan, vilket är unikt bland städer. 00-talet. med välhållna och vackra byggnader. Turen avslutades i Nyhavn med sitt precis nyinvigda jätteprojekt, Kvaesthusmole (en konstgjord jätteplattform ute i vattnet) där vi tog ett varv på cyklarna. Mycket folk i rörelse. Ännu mer folk på nyinvigda ”Kyssebroen” (Inderhavnsbroen), cykel och gångbro mellan Nyhavn och Christianshavn. En speciell känsla att cykla över här. Slutmålet var Papierön och dess gamla industribyggnader som nu huserar massor med små s k street food bodar. Vi försåg oss med spännande mat och öl därtill som konsumerades i solen ute på kajkanten med utsikt över bl a Operan, hamninloppet och Nyhavn på andra sidan. Slutligen tog vi oss tillbaka till Österport station för hemresa med allt vad den innebar i form av oplanerade tågbyten, trängsel med hemvändande övriga svenskar och lite logistiska övningar i samband med byte på Kastrup. Alla kom dock välbehållna tillbaka till Skåneland.”