Rökepipan vid Dalby 24 juni 2024

Samling på parkeringen vid badet där 14 personer infunnit sig denna fina måndagskväll. Ingen kände till området förutom färdledaren som lett en tur med Näsetvandrarna våren 2023 där. Nu var frågan om rutten hade memorerats bra. Förbi badet med många badande och upp till Ekobyn där en stig leder förbi odlingarna. Cykelvägen går bredvid och vi nyttjade den en bit innan vi svängde in på grusväg mot reservatet. Innan villorna svängde vi vänster och nu vidtog en stig som leder genom en varierad natur men nära villorna. Man går en bit längs staket till ängarna kring vattentornet. Inga betande djur syntes och gräset var högt. Bekymmersamt när inte ängar hävdas och växer igen. Vi kom ner mot ”ravinen” som leder in i skogen av vildaste natur. Här är vattensamlingar. Ångorna och dimmorna från dessa har gett namn till området. Det ser ut att ryka. Vi nådde en större väg men svängde in på väg som leder uppåt till en gård. Missade skylt Obehöriga är ej tillträdde! Ingen kom och vi gick skyndsamt tillbaka och svängde in på stig som leder mot fäladsmarkerna och på Fjärilsstigen. Vi tog kvällsfika vid dammen till grodors kväkande. Vi gick över fäladen men svängde senare in mot Tetra Paks byggnad och in i bokskogen mot Skrylle. Efter en sväng i skogen gick vi över stora vägen till Dalhemområdet. Vi kom sen in i villakvarteren och genom de fina grönområden tills vi åter var i Ekobyn och strax vid bilarna. Det blev drygt 6 km.

På en bild betar får med men den är från Wikipedia

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *