16 juni 2024, Höllviken och Kämpinge

Färdledaren befann sig i Höllviken så där blev turen där nere, i programmet låg den som blank nämligen. Vi fick perfekt väder efter en kallare vecka. Vi blev 8 personer som samlades vid pendlarparkeringen vid infarten till Höllviken. Turen gick först på Gamleväg för att vika ner på Länsmansvägen. Vackra villor på fina skogstomter besågs. Vi vek in på lite stigar genom små naturområden som faktiskt finns kvar. Framme vid Stenbocks väg vek vi in på cykelvägen som går längs med vägen men i natur. Vägen är nästan 3 km lång och planlades 1944 och hette Planväg 44 som mot villaägarnas protester byggdes på 1970-talet för att binda ihop bebyggelse i norr och söder och ge vägar till skolorna som byggdes. Vi vek av under vägen mot Sandeplanskolan och de idrottsområde som finns där. Stora Hammars mölla besågs och vi vek in i en liten skog och genom grönområden och upp på en backe med vy över landskapet nordost. En fjärde stor skola håller på att byggas och vi passerade nära. Vi vek ner på Norrjevägen och följde den förbi några gamla gårdar till Kämpinge. Platsen för den rivna kyrkan passerades och vi kom in i bykärnan. På slingriga vägar och stigar kom vi ner mot öppna vidder med havet som bakgrund. Förbi de gamla vallar från vikingatid och förbi Bärnstensmuseet kom vi till stranden och hittade ett fika ställe med bord och bänkar omgivna av tallar och sand. Imponerande/storskaliga villor ligger intill. Några vågade sig på att bada. Här är en härlig luft och ett lugn genom skogen som finns här. Vi gick genom skogen fram till platsen för den resta stenen över prästen Collin som låg bakom de lyckade tallplanteringarna i slutet av 1800-talet. Flera före honom hade gjort tappra försök men misslyckats. Vi vek av norrut på skogsstig intill Domkyrkovägen och kom in på en av de många raka gator som leder till Falsterbovägen och som följer de skiften som var långsmala i nord sydlig riktning. Vi gick längs affärsgatan till parkeringen. Det blev cirka 10 km.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *