månadsarkiv: april 2016

Vandring i Bokskogen och vid Torup slott, april 2016


Malmös Bokskog ligger 10 km öster om Malmö. Staden äger skogen sen 1970-talet och senare även slottet. Det har varit ett utflyktsmål för stadsbor, både från Malmö och Lund, sen 1800-talet. Bland annat den skira grönskan när boken slår ut har lockat. Det har även funnits dansrestaurang och det fanns järnväg dit från Lund (som är cykelväg nu). Sen 1960-talet har funnits motionsanläggning med fina löpspår, först i det gamla grustaget vid Skabersjö och senare i den gamla gråstensbyggnaden vid Torups slott. Omgivande landskap är mycket tilltalande med böljande åkrar och ängar. Det finns gott om våtområden. Sjöar finns, bland annat den vackra Fjällfotasjön. Vi skulle följa Karin Hoffmans tur Rundvandringar evighetsträd nr 11 men kom lite fel så den blev ungefär som hennes tur. Det är inte lätt att följa hennes beskrivning i ord av turen! Det är många löpslingor och vägar som korsar varandra i denna skog så det är ibland svårt att veta åt vilket håll man ska ta. En kompass hade underlättat! Vi såg flera ståtliga träd, bokar och ekar främst. Även egendomliga formationer på träden. Här är gott om små vattenytor i skogen. Enligt Ingemar S som är van orienterare här i skogen ska man inte passera dessa i tron att de är grunda och har fast botten som på andra ställen i Skåne. Det kan bli ödesdigert när man sjunker ner ner djupt i dyn! Löpslingorna är väl preparerade, inte som på sextiotalet då jag själv var gäst här och man klädde om i baracker i grustaget vid Skabersjö, dvs innan Torups friluftsgård byggt. En väldigt bra investering av Malmö kommun. Skåneleden passerar också genom skogen. Mäktiga bokar beundrades.

Från Svedalas hemsida: Vill du ut och vandra kan du förslagsvis utgå från Torup. Den europeiska vandringsleden E6ingår i ett 410 mil långt system av vandringsleder som sträcker sig från Adriatiska havet till Ålandshav. I Torup ansluter denna vandringsled till Skåneleden. Skåneleden består av flera leder på totalt 100 mil varav Nord till Sydleden anknyter till Torups Friluftsgård. Vandringslederna har orange markering. Vid Torup, Eksholmssjön och Glamberga finns rastplatser. För dig som vill vandra på vandringslederna i anslutning till Torup finns flera alternativ. Du kan t ex vandra Torup-Malmö, 10 km, Torup- Eksholmssjön. 8 km, Torup-Glamberga, 15 km, Torup-Svedala, 8,5 km, Torup-Sturup, 14,5 km och Torup-Trelleborg 30 km.