Månad: augusti 2009

Grevie backar, Skäldervikens stränder, Magnarp, Sinarpsdalen, Axelstorpsrundan 2009

Denna helg hade vi förlagt vandringen till Bjärehalvön. Från Lund är det en timmes bilfärd. Genom denna korta färd kommer man till en från lundaslätten annorlunda del av Skåne. Här ligger grönsaksodlingarna tätt, här finns ljunghedar och mossmarker, fäladsmarker, raviner med forsande vatten och väldiga åsar. Magnarpsstrand har ett bra vandrarhem som var vår utgångspunkt. Vi hade […]