månadsarkiv: juni 2024

Rökepipan vid Dalby 24 juni 2024

Samling på parkeringen vid badet där 14 personer infunnit sig denna fina måndagskväll. Ingen kände till området förutom färdledaren som lett en tur med Näsetvandrarna våren 2023 där. Nu var frågan om rutten hade memorerats bra. Förbi badet med många badande och upp till Ekobyn där en stig leder förbi odlingarna. Cykelvägen går bredvid och vi nyttjade den en bit innan vi svängde in på grusväg mot reservatet. Innan villorna svängde vi vänster och nu vidtog en stig som leder genom en varierad natur men nära villorna. Man går en bit längs staket till ängarna kring vattentornet. Inga betande djur syntes och gräset var högt. Bekymmersamt när inte ängar hävdas och växer igen. Vi kom ner mot ”ravinen” som leder in i skogen av vildaste natur. Här är vattensamlingar. Ångorna och dimmorna från dessa har gett namn till området. Det ser ut att ryka. Vi nådde en större väg men svängde in på väg som leder uppåt till en gård. Missade skylt Obehöriga är ej tillträdde! Ingen kom och vi gick skyndsamt tillbaka och svängde in på stig som leder mot fäladsmarkerna och på Fjärilsstigen. Vi tog kvällsfika vid dammen till grodors kväkande. Vi gick över fäladen men svängde senare in mot Tetra Paks byggnad och in i bokskogen mot Skrylle. Efter en sväng i skogen gick vi över stora vägen till Dalhemområdet. Vi kom sen in i villakvarteren och genom de fina grönområden tills vi åter var i Ekobyn och strax vid bilarna. Det blev drygt 6 km.

På en bild betar får med men den är från Wikipedia

16 juni 2024, Höllviken och Kämpinge

Färdledaren befann sig i Höllviken så där blev turen där nere, i programmet låg den som blank nämligen. Vi fick perfekt väder efter en kallare vecka. Vi blev 8 personer som samlades vid pendlarparkeringen vid infarten till Höllviken. Turen gick först på Gamleväg för att vika ner på Länsmansvägen. Vackra villor på fina skogstomter besågs. Vi vek in på lite stigar genom små naturområden som faktiskt finns kvar. Framme vid Stenbocks väg vek vi in på cykelvägen som går längs med vägen men i natur. Vägen är nästan 3 km lång och planlades 1944 och hette Planväg 44 som mot villaägarnas protester byggdes på 1970-talet för att binda ihop bebyggelse i norr och söder och ge vägar till skolorna som byggdes. Vi vek av under vägen mot Sandeplanskolan och de idrottsområde som finns där. Stora Hammars mölla besågs och vi vek in i en liten skog och genom grönområden och upp på en backe med vy över landskapet nordost. En fjärde stor skola håller på att byggas och vi passerade nära. Vi vek ner på Norrjevägen och följde den förbi några gamla gårdar till Kämpinge. Platsen för den rivna kyrkan passerades och vi kom in i bykärnan. På slingriga vägar och stigar kom vi ner mot öppna vidder med havet som bakgrund. Förbi de gamla vallar från vikingatid och förbi Bärnstensmuseet kom vi till stranden och hittade ett fika ställe med bord och bänkar omgivna av tallar och sand. Imponerande/storskaliga villor ligger intill. Några vågade sig på att bada. Här är en härlig luft och ett lugn genom skogen som finns här. Vi gick genom skogen fram till platsen för den resta stenen över prästen Collin som låg bakom de lyckade tallplanteringarna i slutet av 1800-talet. Flera före honom hade gjort tappra försök men misslyckats. Vi vek av norrut på skogsstig intill Domkyrkovägen och kom in på en av de många raka gator som leder till Falsterbovägen och som följer de skiften som var långsmala i nord sydlig riktning. Vi gick längs affärsgatan till parkeringen. Det blev cirka 10 km.

10 juni 2024, måndagsvandring vid Vombsjön med Äskebäskan

Denna gång följde vi i spåren på Karin Hoffmans förslag om vandring vid Björka. _Det är ett litet samhälle nära Vombsjön med en egen lite kyrka. Där samlades vi och gick först genom ett platt skogsområde på en rak väg/stig med tallar mm omkring oss. Vi vek av på en stig med vy över Vombsjön och gick på den mot bokskogen som ligger intill sjön och har namnet Äskebäskan på naturreservatet här. Det är en svagt sluttande grusväg ner till sjön. Bokskogen är imponerande och branten ner mot sjön likaså. Vi följde sjön förbi pumpstationen som fyller på vatten till sjön och sen ända bort där vägen passerar. Vi såg på platsen där utan att finna fikaställe. Därför gick vi vidare längs med Björkaån utan att se den och genom en knappt synlig stig med högt gräs till vi kom fram till Björka fiskesjö där vi hittade bord och bänkar. Sen gick vi längs vägen till kyrkan och besåg ängsvattnarens grav. Det blev en fin kväll som avslutades med att vi såg på Calles nya bil.