månadsarkiv: maj 2021

Bunkeflostrand och Klagshamn 30 maj 2021

Blomstrande ängar, fina vyer över sundet, vildvuxen udde, nybyggarland, grönsaksodlingar, vingård, småhusdrömmars uppfyllande. Allt detta på en vandring från Bunkeflostrand till Klagshamn och över åkrarna tillbaka till utgångspunkten. Tio kilometer i upptäckartempo för 15 SIK-vandrare, med blick över skridskovatten som inte lägger sig så ofta. Dock, denna vinter, blev det en tur från Klagshamn till Höllviken.

Vi startade vid Folktandvården, gick längs fint grönstråk ner till vattnet, sen längs ängarna till stigen tog slut. Sen finns upptrampad stig på ängarna. Strandremsor passerades. Därefter valde vi in på ängarna istället för spången som anlagts. Ett mindre stängsel passerades. På ängarna genom trift-fält till en ängsväg som vi följde söderut. Sen in längs stig genom beväxt område med uppklippta ängar, längs ängslan till Klagshamnsudden och nära fågeltornet. Genom området och ner till Klagshamns gamla hus och sen nya hus. Kalkbrottssjön. Möllevägen söderut till vingården. Sen intill liten grusväg söder och ner till nya villabebyggelsen i Bunkeflostrand.

Vandring i Svedala-natur 16 maj 2021

Vi var sju sikare som samlades vid Vårdcentralen i Svedala efter en tur i regn från Malmö resp Lund. Vädret var molnigt men efter halva turen kom solen. Vi började med att gå genom ett område som heter Påskaled, med äldre hus längs Påskaledsvägen. För många år sen drogs en motortrafikled intill som skiljer delen från Sjödiken. Detta område består också av äldre hus längs Sjödikenvägen. Mitt i bebyggelsen finns en lite dold minnesplakett på en sten. Det är ”den kloke gubben” Sederholm som bodde här. Han var känd i södra Sverige för att kunna bota sjukdomar. På den tiden då det var ont om läkare och läkekonsten inte var så utvecklad tog man hit för hjälp. Man hyste in sig i husen omkring innan man fick tid. Vi tog av på en av SjöXX-gatorna till Bjeretsvägen och det idylliska området som breder ut sig här. Små hästgårdar, gatuhus och små koställen finns här. Det är ett småkuperat område med slingrande vägar, en del leder bara till en gård. Vi kom in i bokskogen och tog till vänster mot Roslätt, som är en mindre herrgård. Vi tog sen höger längs en asfalterad väg. Efter ett tag tog vi av inåt bokskogen i skir grönska. Skåneleden dyker upp och då tog vi av höger in mot Roslätt igen. Väl i Bjeret var vi ense om att gå genom koängen högst upp längs träden. Några leriga ställen passerades. Så småningom tog vi av åt höger där en grind och en grusväg syntes. Då kom vi ner i Sjödiken och valde Toftavägen in till Svedala och vårdcentralen.

Det blev nästan 11 km och vi var ute kl 10-13.30. En omväxlande tur i skönt vandringsväder.

Inne i bokskogen