Cykeltur med 11 slott och 10 mil på Österlen 2015


Det är tätt med slott i Ystadtrakten! Denna söndag 10 maj var planen att passera elva av dem. För att få mesta möjliga medvind med start från Ystad valde vi att avsluta i Simrishamn och ta tåget tillbaka. Vi tog slotten i denna ordning: Charlottenlunds slott, Marsvinsholms slott, Krageholms slott, Bellinga slott, Snogeholms slott, Sövdeborgs slott, Kåseholms slott, Örups slott, Tosterups borg (som är ett slott), Bollerups slott, Glimminge hus. Varför är det då så många slott i detta område? Tiden 1536-1658 benämns adelsväldets tid.Kungligt envälde infördes i Danmark. Under 1550-talet inledde kungen en godspolitik som kom att gynna den skånska adeln. I Ystadtrakten kom adeln att äga 80 % av gårdarna. Jordägarna strävade efter att samla sina arrendegårdar i närheten av huvudgården varför vissa socknar kom att bebos av enbart bönder som brukade gårdar som tillhörde någon adlig ägare. Stordrift i den tidens tappning skapades. Det fanns nämligen en stor marknad nere i Europa för säd och kött pga ökande befolkning. Landskapet nordväst om Ystad är väldigt trevlig, böljande och omväxlande. Av de tio milen blev det väl två där det var grus, resten asfalt. Sträckan Ystad-Svarte går längs havet på cykelväg. Man svänger upp till Charlottenlunds slott, passerar Ensligheten och når Marsvinsholm. Sen är det Sverigeleden till Krageholm där vi svängde upp och runt Krageholmssjön. Det är grusväg och ganska brant. Vi svängde ner till Bellinga där man kan promenera ner till Ellestadssjön. Landsvägen går sen förbi Snogeholms slott och till Sövdeborg. När vi kört över stora vägen tog vi direkt till höger genom det vackra Fyledalen fram till Eriksdal. Det var en av de finaste sträckorna. Vi tog av mot Röddinge och gick av vid de stora dammarna som blivit efter lertäkterna. Imponerande höjdskillnader! Sen blev det Kåseholm och till Tryde.  Söder om Tomelilla ligger Örups almskog och slott, imponerande! Sen landsvägen till Tosterup och Bollerup. Genom Hammenhög till Glimmingehus. Här är landskapet platt i jämförelse med tidigare. Sen blev det närmsta väg till Simrishamn. Då hade klockan blivit 18.30. Vi hade startat kl 9.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *