Vandring i Lund 5 aug 2019

Det var tredje året för vandring i staden Lund. Då räknas inte vandring längs Höjeå detta år. Denna gång gick vi söder om centrum och upp mot de norra delarna. Vi var 27 deltagare och det blev drygt 10 km. Vi skingrades i lite olika grupperingar efter besök och förfriskningar i färdledarens trädgård på Kobjer. Kvällen bjöd på fint väder in i det sista. Vi gick Nygatan som kom till vid järnvägens ankomst kring 1850. Så även Bangatan och Bantorget där nyanläggandet beundrades liksom Grands nya uteservering. Inne i Stadsparken gick vi förbi de fina perennrabatterna och lekplatsen. Parkens första träd planterades av ett Parkbolag, Lundautställningen 1907 gjorde att parken utvidgades och stan tog över. På senare tid har kommunen satsat över 100 miljoner på upprustning och skateboardbana har anlagts liksom ett tillbyggt stadsparkscafe. Vi gick Södra Esplanaden fram som tillkom på 1890-talet. Gyllenkroks allé tillkom kring 1906, båda utanför och längs gamla stadsvallen. Vi kom in i området Nöden som var den Nya staden på 1870-talet med ett nytt gatunät. Namnet kom från den nöd som folk bodde i senare inkl de judar som bosatte sig där. Notre Dame, Vårfruskolan passerades. Vi gick i de gamla kvarteren bakom Kulturen och även gatan som går genom området för att komma till St Tomegatan och Adelgatan. Botan var nästa anhalt där vi tog en paus. Parken är imponerande bra skött och Afrikas blå liljor imponerade liksom det trevliga folklivet i parken. Den tillkom på 1860-talet. Den hade tidigare funnits vid universitetet. Vi passerade sen Skissernas museum och UB för att komma till sjukhusområdet och sen ett stopp vid nya spårvägen som kommer igång om ett år. Gräset är grönt kring spåren men vem ska klippa det? Och vad kostar spåren och vad ska det va bra för? Vem ska åka med den och tänkt så bökigt det varit under byggtiden! Vi gick igenom Norra Kyrkogården och sen till Monumentsparken med statyn som minner om slaget vid Lund. Sliparelyckan passerades och vi kom till Kobjer där en del hus är från förra sekelskiftet men det mesta från 1950-talet. Vi gick till Slåttervägen 16 och färdledarens trädgård och fick lite att dricka. På väg till stationen passeras Lunds nästa utbyggnadsområde, Västerbro, som nu är nedlagda industrier men här ska bo 4-5000 personer om några år. Sockerbruksområdet vid stationen är i det närmaste färdigbyggt. Tingshus och Kommunhus passerades, två byggnader i modernt snitt. Det senare har julbelysningen kvar i träden.

Deltagare: Barbro, Bengt, Bengt-Ola, Bertil, Birte, Britta, Cecilia, Eva, Gertrud, Gun, Heike, Håkan, Kaj, Lennart, Lotta,  Marie, Pia, Rolf, Ulla,  Åse +  Py? med kompis,  ett par jag inte kände igen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *