Lommavandring 19 aug 2019

Det var samling utanför fina biblioteket vid Lomma hamn nära trettio infann sig denna fina sommarkväll. Pia Larsson, som är lommabo, guidade. Man började bygga bostäder vid hamnen/Höjeå för knappt 15 år sen. Nu har det växt upp ett helt samhälle och matställen mm finns det flera. Husen söder om ån stod färdiga för snart 30 år sen. Vi gick längs ån och fick info om de äldre delarna där folk från cement och eternittiden bott. Gästis brann 1906 och nykterhetsivrarna lyckades stoppa återuppbyggnad. Vi kom in i Skogen längre upp längs ån med de ovanliga stugorna med båtbryggor. Vi kom upp till de talrika sjöarna som uppstått efter tegelbruken. Habo gård ligger idylliskt här. Fikadags. In i skogen vid Habo Ljung och villaområde, sen ner till stranden och längs med denna till hamnen. Lennart och Pia bjöd på eftersits vilket flera hörsammade. Sittande utmed ån vid bryggans kant i ett öppet uterum njöt vi kvällen. Tack!

Deltagare: Agneta, Annika, Barbro E, Barbro S,  Berit, Bertil, Birgitta,  BO, Brita, Britt, Calle, Carin, Charlotte, Erik, Eva, Gertrud, Gun, Gunilla, Heike, Helen, Håkan, Kaj, Leena,  Lennart, Pia, Ulla, Åse

Ca 10 km mellan kl 18 och 20.30

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *