Eslövsvandring en måndag kväll i maj 2023

Heike och Kaj hade bjudit in till vandring några timmar i Eslöv. Den var tänkt till 2020 men så kom pandemin. Heike som bor i Eslöv hade lagt upp en tur som vi dock förkortade lite genom att hoppa över Fäladen/Allmänningen. Det finns mycket att berätta om platserna där vi gick! Vi samlades utanför stationen från 1914, en rätt pampig byggnad där man var tidigt ute med undergång till perrongerna. Vi gick till Stora Torg som är nyanlagt och gick under ”Baneporten” som gamla eslövsbor säger. Engströms fina korsvirkeshus och Stadsmuseet passerades. Sen passerades Leksaksmuseet och det första vattentornet som är byggnadsminnesförklarat. På denna sida stan finns industrierna men här är planerat för nya bostäder i ett stort projekt. Vi gick åter under järnväg men n u ett stickspår till en gammal industri. Intill pågår ett bygge i form av ombyggnad av gamla spritfabriken till bostäder. Vi såg också landets högsta bostadshus i trä, Magasinet av arkitekt Asplund. Sen blev det Medborgarhuset från 1957 ritat av sonen till Asplund, ett av hans första jobb. Intill ligger tre parker, varav Stadsparken håller på att grävas upp och göras om. Vi berättade om husen in till, Rådhus/stadshus, Håkanssons f d sjukhem mm. Här är ”Diplomatstaden” i Eslöv. Vi besteg Stenberget, de som ville. Det var Eslövs store man Christian E Nilsson.

Lite mer info:

Eslöv var en by i Sallerups socken / landskommun. 1875 bildade man en köping av de tätbebyggda delarna närmast kring järnvägsstationen. 1894 bildade delarna utanför köpingen V Sallerupsvägen municipalsamhälle. 1909 förenades de båda. 1911 fick Eslöv stadsrättigheter. 1905 byggdes vattentornet vid Kvarngatan, även ett vattenverk byggdes, 1905 var Gasverket klart, 1909 byggdes ett reningsverk

Stora Torg var allmänning i början av 1800-talet. På 1850-talet var det grustag. Sen blev det salutorg.. På 1920-talet fick det kullerstensbeläggning och en plantering. 1948 byggdes det om och fick trädplantering och en fontän. 2010 blev det bilfritt. 2022 invigdes ombyggnaden

Edelbergsparken var först torvmosse. Sen blev det soptipp för att fyllas ut. I slutet av 1950-talet blev det park.

Stadsparken består av tre delar. Joel Sallius park närmast Medborgarhuset. Stadsparken som var kreaturstorg från 1895 till 1909. 1934 var det hantverks- och jordbruksutställning och då ställdes området iordning. Kyrkoparken gjordes iordning i mitten av 1950-talet. 

Trollsjöområdet består av Sahlin park, Ekenäsparken och Skytteskogen. 1980 var det en stor utställning och då gjorde området iordning. Man avsatte mark till Ekenässkolan och till en idrottsplats. 1923 köpte kommunen Skytteskogen av skytteföreningen. 

1918 byggdes Lagerhuset, ritat av Gunnar Asplund. Det var ett av nio lagerhus som byggdes i landet av beredskapsskäl för att lagra spannmål. 1984 köptes det av kommunen. 2006 såldes det till en byggfirma och året efter var det ombyggt till bostäder. Det är landets högsta bostadshus av trä med tio våningar och 31 meter högt. Arkitekt var Curt-Arnold Salomon-Sörensson.

1957 invigdes Medborgarhuset, ritat av Hans Asplund. Medborgarhus var på modet vid denna tid och var avsedda för kulturella evenemang inkl gymnastik, dans och film. 2003 var den invändiga renoveringen klar.

1892 byggdes huset som först var skola, Eslövs privata elementarskola, sen rådhus, sen stadshus, sen kulturskola

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *