Etikettarkiv: Alnarp

Omväxlande Alnarps- och Lommavandring 13 juni 2021

Vi samlades på en parkering i Alnarpsparken. 13 deltagare räknades in. Några hade inte varit med tidigare i år. Det hade blåst kraftigt igår men idag var det lite lugnare. Vi tog närmaste vägen ut Västerås. Cykelvägen in i Lomma går intill järnvägen, vi tog in på gamla fina Allégatan med pampiga hus, järnvägsstationen dök upp under renovering med en skola Vinstorps-, från mitten av 1800-talet intill. Samhället började växa här på 1880-talet sen tegelbruk och cementtillverkning etablerats. F H Kockum startade här med cementtillverkning för här fanns bra lera, därav alla småsjöarna. Cementen kom från Limhamn med båtar. Här låg tre tegelbruk som alla gjorde gult tegel. Ursprunget till Lundtorpsgatan som det först hette var att vara hamn åt Lund och först Uppåkra. Köping-statusen försvann när Malmö etablerade sig på 1300-talet. Fisket hade varit den främsta näringen före cementen. Vi gick mot Kraften med utställning av Alnarpsbilder nu, vi gick igenom Pråmlyckan som är ett gammalt industriområde men nu även små stugor, vi gick sen längs Höjeå in mot centrum. Centrumtorget med matpaus, Strandvägen, Strandstråket, Alnarpsgårdarna och under järnvägen vid Västkustleden, in till Alnarp, rhododendronskogen med skön paus på bänkarna vid lilla sjön.
Info kring Cementfabriken, tegeltillverkning, järnvägen, utbyggnad, och lite annat.
13 juni, 13 km, 13 deltagare.