Yngsjövandring 1 aug 2021

Vi var 20 personer som samlades vid Yngsjö Havsbad. Marianne Petrén hade tagit initiativ till denna vandring och ledde den. Vi gick på Skåneleden söderut och efter ett tag viker den in i det som var flygsandsfält innan tallarna växte upp i början av 1800-talet. Ek och bok hade nämligen skövlats på 1500- och 1600-talet och lämnat sanden fritt spelrum. Det är vackra nejder nu med mossbelagda kullar. Längre norrut har de bebyggts med sommarhus och nu permanenthus. Vi vek av så vi slutligen stod på bron över Helgeås utlopp också benämnt Gropahålet. Det var vid dikning som ett nytt utlopp uppstod här, tidigare var det vid Åhus. Vi vände ner mot stranden och tog en fikapaus där. Några tappra trotsade det kalla vattnet och hoppade i. Tjugogradigt vatten har nu förbytts i tiogradigt med västliga vindar. Vi gick längs vattnet tillbaka. Vi var många som avslutade med en måltid på Havsbadsrestaurangen som nu åter öppnat efter en tioårig törnrosasömn.

Wikipedia: Gropahålet är  Helge ås största mynning som bildades 1775 genom att en dräneringskanal översvämmades och vidgades av det årets vårflod. Åmynningen flyttades då från huvudfåran i Åhus till Yngsjö. Kanalen grävdes sommaren 1774 av bönderna i Yngsjö som inte ville få sina åkrar översvämmade av de båda Yngsjöarnas (Stora och Lille sjö) översvämningar vid vårfloden. Tanken var att överskottsvattnet stilla skulle rinna ut i havet, men i stället tömdes sjöarna och vattennivån sänktes med 60-70 cm. Det blev cirka 8 km vi gick.

Mossbelupet
Vackra nejder
Ett stort naturområde utan hus
Gropahålet
Marianne till vänster
Hotande moln
Sen gick vi med ena benet i vattnet tillbaka

Hammars backar förtrollade oss 27 juni 2021

Bengt-Ola kallade till vandring. Turen gick från Kåseberga, upp på backarna men inte Skåneleden utan på insidan i nederkanten av backarna. Här fann vi väg på betesängarna genom några passager via lossgjorda trådar. Marken var fylld av blomster. Vi kom till Hammars backar och gick ner till havet för en paus för de som ville bada. Sen upp igen och sen Skåneleden i princip tillbaka.

Vi var 19 deltagare och vi gick 12 km. 10.30-16.00

Omväxlande Alnarps- och Lommavandring 13 juni 2021

Vi samlades på en parkering i Alnarpsparken. 13 deltagare räknades in. Några hade inte varit med tidigare i år. Det hade blåst kraftigt igår men idag var det lite lugnare. Vi tog närmaste vägen ut Västerås. Cykelvägen in i Lomma går intill järnvägen, vi tog in på gamla fina Allégatan med pampiga hus, järnvägsstationen dök upp under renovering med en skola Vinstorps-, från mitten av 1800-talet intill. Samhället började växa här på 1880-talet sen tegelbruk och cementtillverkning etablerats. F H Kockum startade här med cementtillverkning för här fanns bra lera, därav alla småsjöarna. Cementen kom från Limhamn med båtar. Här låg tre tegelbruk som alla gjorde gult tegel. Ursprunget till Lundtorpsgatan som det först hette var att vara hamn åt Lund och först Uppåkra. Köping-statusen försvann när Malmö etablerade sig på 1300-talet. Fisket hade varit den främsta näringen före cementen. Vi gick mot Kraften med utställning av Alnarpsbilder nu, vi gick igenom Pråmlyckan som är ett gammalt industriområde men nu även små stugor, vi gick sen längs Höjeå in mot centrum. Centrumtorget med matpaus, Strandvägen, Strandstråket, Alnarpsgårdarna och under järnvägen vid Västkustleden, in till Alnarp, rhododendronskogen med skön paus på bänkarna vid lilla sjön.
Info kring Cementfabriken, tegeltillverkning, järnvägen, utbyggnad, och lite annat.
13 juni, 13 km, 13 deltagare.

Bunkeflostrand och Klagshamn 30 maj 2021

Blomstrande ängar, fina vyer över sundet, vildvuxen udde, nybyggarland, grönsaksodlingar, vingård, småhusdrömmars uppfyllande. Allt detta på en vandring från Bunkeflostrand till Klagshamn och över åkrarna tillbaka till utgångspunkten. Tio kilometer i upptäckartempo för 15 SIK-vandrare, med blick över skridskovatten som inte lägger sig så ofta. Dock, denna vinter, blev det en tur från Klagshamn till Höllviken.

Vi startade vid Folktandvården, gick längs fint grönstråk ner till vattnet, sen längs ängarna till stigen tog slut. Sen finns upptrampad stig på ängarna. Strandremsor passerades. Därefter valde vi in på ängarna istället för spången som anlagts. Ett mindre stängsel passerades. På ängarna genom trift-fält till en ängsväg som vi följde söderut. Sen in längs stig genom beväxt område med uppklippta ängar, längs ängslan till Klagshamnsudden och nära fågeltornet. Genom området och ner till Klagshamns gamla hus och sen nya hus. Kalkbrottssjön. Möllevägen söderut till vingården. Sen intill liten grusväg söder och ner till nya villabebyggelsen i Bunkeflostrand.

Vandring i Svedala-natur 16 maj 2021

Vi var sju sikare som samlades vid Vårdcentralen i Svedala efter en tur i regn från Malmö resp Lund. Vädret var molnigt men efter halva turen kom solen. Vi började med att gå genom ett område som heter Påskaled, med äldre hus längs Påskaledsvägen. För många år sen drogs en motortrafikled intill som skiljer delen från Sjödiken. Detta område består också av äldre hus längs Sjödikenvägen. Mitt i bebyggelsen finns en lite dold minnesplakett på en sten. Det är ”den kloke gubben” Sederholm som bodde här. Han var känd i södra Sverige för att kunna bota sjukdomar. På den tiden då det var ont om läkare och läkekonsten inte var så utvecklad tog man hit för hjälp. Man hyste in sig i husen omkring innan man fick tid. Vi tog av på en av SjöXX-gatorna till Bjeretsvägen och det idylliska området som breder ut sig här. Små hästgårdar, gatuhus och små koställen finns här. Det är ett småkuperat område med slingrande vägar, en del leder bara till en gård. Vi kom in i bokskogen och tog till vänster mot Roslätt, som är en mindre herrgård. Vi tog sen höger längs en asfalterad väg. Efter ett tag tog vi av inåt bokskogen i skir grönska. Skåneleden dyker upp och då tog vi av höger in mot Roslätt igen. Väl i Bjeret var vi ense om att gå genom koängen högst upp längs träden. Några leriga ställen passerades. Så småningom tog vi av åt höger där en grind och en grusväg syntes. Då kom vi ner i Sjödiken och valde Toftavägen in till Svedala och vårdcentralen.

Det blev nästan 11 km och vi var ute kl 10-13.30. En omväxlande tur i skönt vandringsväder.

Inne i bokskogen

Hälsostigs-vandring 21 mars

Vi startade vandringssäsongen tidigt med en lite lagom tur i urban miljö i Malmö. Ca 15 personer mötte upp. Med utgångspunkt i Hälsans stig tog vi oss längs hav o strand utmed Ribban. Så småningom vände vi tillbaka förbi Limhamnsfältet fältet och Öresundsdammarna och vidare mot Kockums  gamla industrimiljöer. Där växer nu nya Varvsstaden upp med bostäder, skola o kontor. Från nära håll kunde vi kika in i en av dom gamla gigantiska fartygshallarna. Utanför Svt:s lokaler vid den gamla torrdockan blev det fika i solskenet. Turen fortsatte sedan förbi Malmö saluhall, vidare genom Kungs-och Slottsparkerna med Slottsträdgården och avslutades vid hundrastplatsen på Ribban efter ca 11 km promenad.

Falsterbovandring annandag jul 2020

Bengt-Ola och undertecknad tyckte att det kunde vara passande med en vandring i juletid nu i Corona-tider. Det var 20 personer som kom till parkeringen vid Skoltorget i Falsterbo. Vi har ju haft ett antal vandringar här men det går att variera en tur här i denna skiftande natur som många inte upptäckt. Har man som favorit eller har stuga på Österlen, Söderåsen, etc kör man dit och har kanske aldrig varit på Näset. Vad man missar mycket då.

Jag hade valt att gå en gata bland villorna först. Då ser man variationen bland husen och tomterna. Det finns allt från den enkla lilla stugan till det stora chabraket som helt bryter den stil som en gång var enhetlig här. Påkostat och avskalat både i fasad och tomt. Men det finns stilfulla nya villor också. Vi gick söderut ner till Flommens förrådsbyggnader och följde sen banvallen före detta. Vid vek ner till stig på gränsen mellan villor och golfbana vid Fädriften. Då går man längs tångvallen som är fornminne. Vid platsen för en dansk kyrka gjorde vi ett stopp för information. Det var på det stora sillfiskets tid 1300-1550 som utländska fiskare och handelsmän höll till här inom sina tilldelade fit under höstarna. Det skulle ha lite religiöst då också. Vi vandrade i kanten av golfbanan och kom till Falsterbo golfklubb. Vi passerade och kom ner till sanddynerna. En stig leder ut till Ule nabbe där leden till Måkläppen börjar och man har vatten på båda sidor om sig. Lagunen har bildats de senaste trettio åren, likaså möjligheten att gå ut till sälarna. Nästa stopp var vid fyren där vi tog lunch i skydd av fyrträdgården. Vi korsade golfbanan till bebyggelsen och gick genom denna till vegetationenvid stranden. Falsterbohus med borgruinen begrundades. Vallgraven passerades och sen var det lite vandring på sanddynerna. Vi vek in till området vid kyrkan och museet. Sen börjar en skogsvandring genom bokskog mm som planterades i slutet av 1800-talet för att binda sanden. Folk fick gå man ur huse och tog med sig olika sorters trädplantor. Därav denna varierande skog. Öppna sandhedar passerades liksom det annorlunda stugområdet som en gång kallades HSB-området men det var SJ-anställda som kom dit och sen kom HSB in i bilden för att säkerställa möjligheten att fortsätta arrendera marken. Vi passerade Strandbadens parkering och gick över vägen och längs med denna inne i en smal skogsremsa och var strax tillbaka där vi började. Det blev 10 km och vi var tillbaka kl 15. Bra väder men ingen sol. Några regndroppar.

Falsterbohus från slutet av 1800-talet i bakgrunden

Färdrapport ”Tomtevandring” vid Gårdslösa 19 december 2020


Tyckte det var på sin plats med en julvandring kring Gårdslösa med omnejd och med tomteinslag i skogen utanför Smedstorp. Detta lockade 15 deltagare varav 5 var med på samma tur redan i somras. Gårdslösaleden är ca 12 km och passerar bl a gamla gravsättningar från stenåldern och sten-och skifferbrott. Den inbjudande Listarumsåsen bjöd på naturskön vandring även så här års.  Små tomtar o nissar utställda i terrängen runt Smedstorp gav lite speciell julkänsla även om snön lyste med sin frånvaro. Smedstorp inbjöd dessutom till liten byvandring med butiker och hantverkare värda att besöka.
Bengt-Ola Tegmalm

Vandring i avlövade miljöer runt Övedskloster söndag 6 december


Trots allvarligt coronaläge kunde vi genomföra en säker vandring under kontrollerade former och få lite social input.  Behovet verkade finnas. 23 personer dök upp. Det blev en behagligt lång tur på ca 11 km genom slottspark och vidare genom vacker bokskog via filosofiska stigen ner mot Vombsjöns strand. Därefter vände vi tillbaka upp mot slottskyrkan och fikade i anslutning till vackra byggnader vid kyrkan. Vi fortsatte sedan på en stig längs sjön Vassen med dom häftiga branterna som utgör resterna av vulkanen Frualid ovan våra huvuden. Så småningom nådde vi upp på höjderna runt Frualid med vidunderlig utsikt över Vombsänkan. Vi avslutade med behaglig ”nedstigning” tillbaka till kyrka.o slott. En blek decembersol förgyllde dagen.
Bengt-Ola o Kaj

Upp till kyrkan i Öved med skola och ålderdomshem från 1810

Krankesjön Runt, 8 nov 2020

Denna märkliga höst med Corona-restriktioner verkar locka vandrare som annars har annat för sig. Vi var 17 idag då Bengt Ekwall kallat till vandring. Mulet, vindstilla och kring 10 grader. Dimman lättade efterhand så att vi även såg sjön. Bengt hade genom rekning hittat en tur relativt sjönära på blandat underlag. Det inkluderade stridsvagnspår. Genom idogt arbete fick han fram att det inte var jakt denna dag. Vi gick medurs.
Efter en bit på grusvägen vek vi ner till en båtbrygga som går genom vassen. Första paus. Vi kom förbi kräftdammar och genom en skog. På västra sidan finns gott om sittplatser vid platsen för fornminnen. Lunchdags. Nästa mål var kvarnen av holländartyp. Försvaret äger den. Sen var det raka vägen mot norra sidan där vi förr parkerade vintertid. Spår från försvarets fordon följde och sen kom lite geggig bit. Lottahuset håller på att renoveras. Sista biten är genom skog. Fågelskådarstället besöktes.

11 km med start 10.30 och tillbaka 15.00.

Bengts plan